Összefogás a minőségi közszolgáltatás érdekében 2018. 04. 04., Szerda, 13:45

Nincs találat

Öt önkormányzat és egy szociális szövetkezet a résztvevője annak a térségi összefogásnak, amely több mint 247 millió forintos pályázati forrás felhasználására nyert támogatást Kadarkút körzetében. A minőségi közszolgáltatások kialakítását és széles körű elérését szolgáló program az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósulhat meg.

A most induló projektnek köszönhetően a következő 2 évben megpezsdül az élet Kadarkúton, Szilvásszentmártonban, Csökölyben, Zselickislakon és Rinyakovácsiban – véli Karsai József kadarkúti polgármester. - Az 5 település önkormányzata és a SZOLTIVA Szociális Szövetkezet annak érdekében fogott össze, hogy a humán közszolgáltatások - ilyen többek között a művelődési ház, a könyvtár, a szociális szolgáltatás, az oktatás-nevelés, a sport és az önkormányzati munka - feltételeit javítsuk, és a lakosság számára széles körűen és könnyen elérhetővé tegyük.

A „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című pályázat megvalósítása során egyrészt a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára nyílik lehetőség szakmai tudásuk gyarapítására, új módszerek elsajátítására, képességfejlesztésre, továbbtanulásra, képzéseken való részvételre. Olyan témákban bővíthetik tudásukat, aminek különös haszna van a napi munka során: ilyen például a szociális területen dolgozóknak az ifjúságsegítés, a szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal való foglalkozás, a mediáció; az óvodapedagógusoknak pedig a gyermekvédelem, a fejlesztés és a környezeti nevelés. A tapasztalatok kicserélését a rendszeresen tartott esetmegbeszélések, a szakmai napok és a workshopok teszik majd lehetővé.

A projekt másik fontos célközönsége a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság. Számukra rendkívül sokszínű programválasztékot kínálnak a következő 20 hónapban: a személyiség és szemléletformáló előadásoktól kezdve a tematikus táborok és klubok, angol és német nyelvi képzések szervezésén át  egészen a szórakoztató rendezvényekig. Kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal korosztályra, s rajtuk keresztül a családokra. A tervek között szerepelnek tematikus szünidei programok, sportnapok és családi napok, csoportos kirándulások és versenyek. Különös törődést kapnak majd a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik számára mind az öt település ösztöndíj lehetőségét teremti meg.

A pályázatot megvalósító öt önkormányzat számára fontos cél, hogy a programok eredményeként csökkenjenek a területi különbségek a kistelepülésen elérhető szolgáltatások minőségében és mennyiségében. A 4200 fős kadarkúti, szilvásszentmártoni, csökölyi, zselickislaki és rinyakovácsi lakosság ne érezze hátrányát annak, hogy nem nagyvárosban él.

A “Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú projekt az Európai Unió és a magyar költségvetés 247 911 567 Ft-os támogatásával valósul meg.

 

Fel