A projektről

„Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére”

    (EFOP-3.9.2-16-2017-00043)


 
A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.
Megvalósítás időszaka: 2018.02.01. - 2020.01.31.
Projekt összköltség: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A programban érintett lakosság: 4198 fő

 

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 • Kadarkút Város Önkormányzata - konzorciumvezető
 • Csököly Község Önkormányzata
 • Rinyakovácsi Község  Önkormányzata
 • Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
 • Zselickislak Község Önkormányzata
 • SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Célok:

 • a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára képzési, továbbképzési lehetőségek biztosítása
 • a közszolgáltatások minőségi javítása
 • a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
 • tudásszerzés lehetősége helyben a szakemberek és a lakosság számára
 • a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése
 • hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése

Eszközök:

 • szakemberek számára: képzések, szakmai napok, esetmegbeszélések, workshopok
 • lakosság számára: szabadidős gyerektér kialakítása a hétvégi és szünidei tematikus programok hasznos eltöltésére, klubfoglalkozások (pénzügyi ismeretek, öko klub) , táborok, nyelvi képzések, sport-, egészség - és családi rendezvények, tehetséggondozási program, ösztöndíj lehetősége

Célértékek:

 • Támogatott programokban részt vevő tanulók: 600 fő
 • Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 400 fő
 • Továbbképzési programokban résztvevő, humán közszolgáltatásokban dolgozók:  120 fő
 • A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók: 100 fő
 • A program elhagyásának időpontjában képesítést szerzők: 500 fő.
Fel